NailEstet Akademie

Rekvalifikační kurz Manikér a nehtový designér/Manikérka a nehtová designérka 69-024-H

22.500,00 Kč

Akreditovaný rekvalifikační kurz „Manikér a nehtovy designér / manikérka a nehtová designérka“ (69-024-H) s možností úhrady přes ÚP zakončené zkouškou s profesní kvalifikaci u autorizované  osoby.

ROZSAH KURZU:

  • 140 hodin ( 50 hodin teoretické a 90 hodin praktické výuky )

V ceně kurzu: Skripta a pracovní postupy a veškerý materiál a pomůcky k praktickým cvičením. Modely pro praktickou část zajišťujeme.

Termíny: Kurzy probíhají po celý rok, s možností nastoupit kdykoliv po domluvě s lektorem.

Vyberte si termín:
Zvolte výše platby pro registraci:

REKVALIFIKAČNÍ KURZ

MOŽNOSTÍ ÚHRADY PŘES ÚP

Uchazečům o zaměstnání nebo zájemcům o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, může ÚP hradit cenu kurzu profesní kvalifikace za dobu, po kterou je uchazeč veden v jeho evidenci po individuálním schválení ÚP ČR.

Vyplnit dotazník

Akreditovaný kurz MŠMT

MANIKÉR A NEHTOVÝ DESIGNÉR / MANIKÉRKA A NEHTOVÁ DESIGNÉRKA 69-024-H

Rozsah studia je stanoven MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a osnovy se řídí hodnotícím standardem Národní soustavy kvalifikací.

Po úspěšném absolvování a získání osvědčení je možné zřídit živnostenský list.

Profesní zkouška

Absolvováním kurzu získá uchazeč „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“.

Pro získání nejvyššího možného stupně kvalifikace pro vybranou oblast v souladu s legislativou Evropské unie musí uchazeč absolvovat navíc profesní zkoušku. Cena profesní zkoušky je 4 000 Kč.

Vykonáním profesní zkoušky získá uchazeč „Osvědčení o profesní kvalifikaci“. Osvědčení o získané profesní kvalifikaci je platné v celé Evropské unii.

V případě úspěšného vykonání této zkoušky nepotřebujete pro vaše podnikání garanta či roční praxi! S touto zkouškou Vám bude vydán Živnostenský list.

Platba na splátky

Kurzy probíhají po celý rok, s možností nastoupit kdykoliv po domluvě s lektorem.

Kurz lze uhradit platbou na účet, nebo zaplacením přes bankovnictví.

Celou platbu kurzu lze rozložit na splátky bez navýšení.

Pro více informací volejte na +420 777 446 884

Máte dotazy?

Rádi odpovíme na Vaše dotazy e-mailem, telefonicky nebo osobně u nás ve studiu.

Kontaktujte nás